INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ASPEKTUALLIK DOIRASIDAGI YONDASHUVLARINGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ASPEKTUALLIK DOIRASIDAGI YONDASHUVLAR

Authors

  • Navruz Imamov Samarqand davlat chet tillar instituti mustaqil izlanuvchisi

Keywords:

aspekt, temporallik, aspektuallik, aspektual ma’no, kuzatuv nuqta, perfektiv, imperativ, perfektiv, imperfektiv

Abstract

Ushbu maqolada aspektuallikni aniqlashda va uning xususiyatlarini shakllantirishda zamonga aloqador bo‘lgan fe’l ma’nosini shu kabi komponentlarni o’z ichiga olishi tahlil qilingan. Hozirgi zamon tilshunoslikda fe’lga xos bo‘lgan zamon va aspekt kategoriyalari ba’zi aspekt tushunchalari misollar yordamida yoritib berilgan.

References

Z. Vendler Linguistics in philosophy. (Verbs and times). - New-York: Cornell university press, 1967. -P. 97-121.

H.J. Verkuyl A theory of aspectuality: the interaction between temporal and atemporal structure. -Cambridge University Press, 1993.

B. Comrie Aspect: An Introduction to the study of verbal aspect and related problems. -Cambridge University Press, 1976.

Imamov N.P. Semantics of perfective and imperfective aspect, nomli maqolasi American Journal of Philological Sciences Volume 04 ISSUE 03 pages: 13-18. 2024

Imamov N.P. Ingliz va o‘zbek tillarida iterativlik aspektual semantikasini shakillantiruvchi temporal adverbiallar, nomli maqolasi So‘z san’ati xalqaro jurnali 7 jild, 1 son. 2024

Downloads

Published

2024-04-19

How to Cite

Imamov, N. (2024). INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ASPEKTUALLIK DOIRASIDAGI YONDASHUVLAR. Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit, 46-51. https://doi.org/10.2024/qw4cgg09