ТИЛШУНОСЛИКДА ТЕРМИНОСИСТЕМАГА ОИД НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАРТИЛШУНОСЛИКДА ТЕРМИНОСИСТЕМАГА ОИД НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАР

Authors

  • Ўткир Остонов Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, мустақил тадқиқотчиси

Keywords:

Термин, терминология, терминосфера, терминосистема, синонимия ва полисемия муаммолари, гибрид терминлар ва соф терминлар

Abstract

Мақолада туризм соҳасига оид терминлар бўйича назарий қарашлар, терминнинг тилшунослик объекти сифатида белгиланиши ва унинг тизимли равишда ўрганилиши ва термин лексик-грамматик тушунчалар тизими ҳақида сўз юритилган.

References

«Давлат бюджетининг туризм ижроси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни 26.08.2004.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда).

Ўзбекистон Республикасининг Туризм кодекси: Расмий нашр –Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги. – Тошкент, Адолат, 2008. –692

Downloads

Published

2024-04-19

How to Cite

Остонов, Ў. (2024). ТИЛШУНОСЛИКДА ТЕРМИНОСИСТЕМАГА ОИД НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАР. Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit, 245-249. https://doi.org/10.2024/wdfawx36