INGLIZ TILIDA QURILISH SOHASIDAGI TALABALARNING TERMINOLOGIK KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHINGLIZ TILIDA QURILISH SOHASIDAGI TALABALARNING TERMINOLOGIK KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH

Authors

  • Bunyod Bazarov Jizzax politexnika instituti, p.f.f.d. (PhD), dotsent

Keywords:

adaptivlashtirish, harbiy terminologiya, siyosiy terminologiya, jamiyatshunoslik diniy terminologiya, ilmiy terminologiya, temir yo‘l terminologiyasi, neft terminologiyasi, nofilolog mutaxassis, statistik usul, interaktiv lingvotexnologiya, til kompetensiyasi

Abstract

Ushbu maqolada OTMlarda terminologik lug‘atni o‘qitish metodologiyasi va tamoyillari tahlil qilinadi. Ta’kidlanishicha, optimal rejalashtirish va boshqarish usullarini joriy etish so‘nggi o‘n yilliklarda innovatsion pedagogik, muhandislik-texnik kadrlar, shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy sohalar uchun kadrlar tayyorlashning ahamiyati keskin oshgani bilan bog‘liq.

References

Council of Europe (2020), Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment – Companion volume, Council of Europe Publishing, Strasbourg, available at www.coe.int/lang-cefr. – 278 p.

Антимирова В.В. Лексико-семантические и деривационные характеристики русской лингвистической терминологии: Дисс. ... канд. филол. наук – Краснодар, 2018. –198с.

Рўзметова Д.А. // Талабаларга инглиз тили потенциал лексикасини ўргатиш/дисс... PhD. –Чирчиқ. 2022. – 132 б.

Калинин А.В. Лексикология русского языка / А.В. Калинин. –М.: Наука, 1980. –217 с.

Downloads

Published

2024-04-19

How to Cite

Bazarov, B. (2024). INGLIZ TILIDA QURILISH SOHASIDAGI TALABALARNING TERMINOLOGIK KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH. Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit, 125-130. https://doi.org/10.2024/jg4xwm60

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>