O‘ZBEK TILIDA IQTISODIY TERMINLARNING TASHQI MANBALARI ORQALI BOYIB BORISHIO‘ZBEK TILIDA IQTISODIY TERMINLARNING TASHQI MANBALARI ORQALI BOYIB BORISHI

Authors

  • Dilnoza Yuldasheva SamISI O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasi mudiri, dotsent

Keywords:

Raqobatbardosh iqtisodiyot, milliy iqtisodiyot,tadbirkorlik, bozor iqtisodiyoti, ishlab chiqarish resurslari, ochiq iqtisodiy tizim

Abstract

Bu ilmiy maqolada "Raqobatbardosh iqtisodiyot" ifodasi bilan ifodalangan milliy iqtisodiyot, maqbul sur’atlarga va munosibliklarga asoslangan, xususiy mulkchilikka asoslangan tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish uchun yaratilgan sharoitlar, aholi turmush darajasini doimiy ravishda yaxshilanishiga xizmat qiladigan bozor iqtisodiyoti qonunlari asosida ishlab chiqilgan xo‘jalik mexanizmi, ishlab chiqarish resurslari erkin harakatlanadigan va bozor mexanizmi yordamida tartibga solinadigan ochiq iqtisodiy tizim tushuniladi.

References

Oʼzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktyabrdagi № PQ – 4477 sonli “2019 – 2030 yillarda Oʼzbekiston Respublikasining “yashil iqtisodiyotga oʼtish strategiyasini tasdiqlash toʼgʼrisida”gi Qarori.

Oʼzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 28.07.2015 yildagi № 207 sonli Qarori.

Vaxrushina M. А. Strategicheskiy upravlencheskiy uchet/ M. А. Vaxrushina, M. I. Sidorova. – M.: KnoRus, 2017. -320 s.

Solidjonov, Dilyorjon & Nishonqulov, Shohruh. (2021). Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida naqdsiz to`lovlarni kengaytirish orqali yashirin iqtisodiyotni oldini olish. 15. 162-166.

Nishonqulov, Shohruh & Samandar, Sayfiddinov & Javlon, Mamasoliyev. (2021). Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va unga qarshi samarali kurashish yo`llari. 1. 310-317.

Yuldasheva, D. (2022). Formation of economic terminology-the current stage of development of the terminology of the uzbek language. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).

Yuldasheva, D., & Karshieva, M. (2022, January). Pertinet to the role of scientist women in the development of the subject uzbek linguistics. In Archive of Conferences (pp. 61-62).

Yuldasheva, D. B. Organization of terms as a factor for the improvement of economic sciences [Article]. Euroasian Research Bulletin, 2021. International scientific journal, 2.

Bekmurodovna, Y. D., & Bakhodirovich, E. D. (2023). Problems in the era of globalization and innovative solutions to them. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 329-331.

Yuldasheva, D. Important features of teaching tourism lexis and literasy to international students. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 205.

Yuldasheva, D. (2022). The Intensification Of Learning Uzbek Language Using Moodle Technology. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).

Yuldasheva, D. B. (2021). Approach is the main strategic direction which defines the components of teaching the Uzbek language. Science and World. International scientific journal, (2), 90.

Downloads

Published

2024-04-19

How to Cite

Yuldasheva, D. (2024). O‘ZBEK TILIDA IQTISODIY TERMINLARNING TASHQI MANBALARI ORQALI BOYIB BORISHI. Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit, 134-138. https://doi.org/10.2024/8t2jr386

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>