XORIJIY TILLARNI O‘QITISHNING SIFATINI YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN HOLDA TAʼLIM SIFATINI OSHIRISHXORIJIY TILLARNI O‘QITISHNING SIFATINI YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN HOLDA TAʼLIM SIFATINI OSHIRISH

Authors

  • I.B.Mattiyev Samarqand iqtisodiyot va servis instituti“Tillarni o‘qitish” kafedrasi (DSc), dotsent

Keywords:

milliy va xalqaro, ommalashtirish, bilish darajasi, tizimini kengaytirish, maqsad va vazifalari, rag‘batlantirish, moslashtirish, topshiriqning maqsadi, shaxsiy yo‘naltirilgan, axborot texnologiyalari

Abstract

Ushbu maqolada  chet tillarni o‘qitishning asosiy maqsadi, xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlarni samarali amalga oshirish maqsadi,  xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari, milliy va xalqaro tan olingan sertifikatlar darajalari o‘rtasidagi muvofiqlik, pedagogik va axborot texnologiyalari sohasidagi yutuqlar uzluksiz ta’limning barcha bosqichlarida samarali o‘qitish usullaridan foydalanish va  uni  har tomonlama rivojlantirish masalalari borasida so‘z yuritilgan.

References

Нигай, Л.С. Использование современных педагогических технологий как одно из условий повышения качества образовательного процесса на уроках иностранного языка. Актуальные вопросы современной педагогики: материалы III Междунар. науч. конф. (г.Уфа, март 2013 г.) — Т. 0. — Уфа: 2013. — С. 138- 141.

Аллаярова, С.Н. (2019). Педагогик технологиялар ва актларни қўллаш олий таълим сифатини ошириш омили сифатида. Журнал Социальных Исследований, (6).

Ашурова Д.У.Преподавание лингивистических дисциплин в языковом вузе. Сборник научных трудов по материалам Четвертой Международной научно-практической конференции (г. Воронеж, 19–20 февраля 2019 г.)

Волков, Ю. Традиционные и новые технологии обучения: “принцип дополнительности” / Ю. Волков// Высшее образование в России. - 2003. c.35-43.

Mattiev, I.B. (2022, February). Innovation technologies in education system and their use. In Conference Zone (pp. 167-168).

Маттьев И.Б. (2022, февраль). Важность дистанционного образования в независимом образовании. в конференц-зоне (стр. 20-23).

Маттиев, И.Б. (2022). Таълим тизимида инновацион технологиялар ва уларнинг қўлланилиши. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(11), 22-24.

Downloads

Published

2024-04-19

How to Cite

I.B.Mattiyev. (2024). XORIJIY TILLARNI O‘QITISHNING SIFATINI YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN HOLDA TAʼLIM SIFATINI OSHIRISH. Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit, 143-147. https://doi.org/10.2024/dc6dny49

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>