GLOBALLASHUV SHAROITIDA INNOVATSION YONDASHUVCHI MUTAXASISLARGLOBALLASHUV SHAROITIDA INNOVATSION YONDASHUVCHI MUTAXASISLAR

Authors

  • Fazilat Jomonqulova Samarqand iqtisodiyot va servis instituti dotsenti

Keywords:

Innovatsion texnologiyalar, innovatsion ta'lim texnologiyalari, interaktiv usullar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, axborotlashgan iqtisodiyot, axborot, texnologiya, tizim, axborot texnologiyasi, axborotlashgan jamiyat, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari

Abstract

Ushbu maqolada malakali kadrlarni tayyorlash va ularning bilimi, saviyasini oshirish, yurtimizni gullab yashnashi uchun barcha imkoniyatlardan unumli foydalanib, dunyo miqiyosidagi o‘qitish tizimidan yuqori o‘rinlarga olib chiqish haqida yuritilgan. Mazkur maqolada yoshlarni axborot xurujlaridan asrash, ularda axborot imunitetini shakllantirishda zamonaviy usullarning ahamiyati haqida so‘z  yuritilgan.

References

Ishmuhamedov R. Abdukodirov A. Pardaev A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar (ta’lim muassasalari pedagog-o‘qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar).-T.: Iste’dod, 2008.- 180 b.

Jamankulova, F.E., & Nizomov, M.Q. (2020). The Notion Of Information And Its Significance In The State Economy. CUTTING EDGE-SCIENCE, 20;

Jomonkulova, F.E., Nizomov, M.Q., & Uralov, S.A. (2020). To make radical changes in the system of higher education for the training of qualified personnel. In Colloquium-journal (No. 29-2, pp. 13-14);

Jomonkulova, F.E., Tojiyev, N.S., Nizomov, M.Q., & Uralov, S.A. (2020). of informatization and its role in the economy of the country. In Colloquium-journal (No. 29-1, pp. 60-61);

Downloads

Published

2024-04-19

How to Cite

Jomonqulova, F. (2024). GLOBALLASHUV SHAROITIDA INNOVATSION YONDASHUVCHI MUTAXASISLAR. Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit, 320-324. https://doi.org/10.2024/t02mgf03

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>