APPLIKATIV MODEL LINGVISTIK TAHLIL USULI SIFATIDAAPPLIKATIV MODEL LINGVISTIK TAHLIL USULI SIFATIDA

Authors

  • Samandarov R.D. SamISI, Tillarni o’qitish kafedrasi dotsenti (PhD)

Keywords:

Applikatsiya, applikator, relyator, operand, operator, genotip, fenotip

Abstract

Mazkur maqolada tilshunoslikda modellashtirish, xususan apllikativ model, uning o‘ziga xos xususiyatlari haqida so‘z yuritilgan. Shuningdek, ishda apllikativ modelning transformatsiya va derivatsiya jarayonlari bilan bog‘liqlik hamda farqli jihatlari tahlil qilingan. Shu bilan birga, maqolada  yasama so‘zlarning applikativ usul bilan hosil bo‘lishi, leksik derivatsiyada operand, operator hamda applikator atamalari misollar asosida tavsiflangan.

References

Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания / А.А. Леонтьев. - Изд. 3-е. - М., 2005. С.116.

Новик И.Б. О моделировании сложных систем. – М., 1965. – С.300.

Шаумян С.К., Соболева П.А. Аппликативная парождаюшая модель и исчисленние трансформаций в русском языке. – М., 1963, – С. 35.

Шаумян С.К. Структурная лингвистика / С.К. Шаумян - М. 1965. С.184.

Chomsky N. Aspects of the theory of syntax / N. Chomsky. – Cambr. (Mass.): MIT, 1965. – X. – P. 251.

Downloads

Published

2024-04-19

How to Cite

Samandarov R.D. (2024). APPLIKATIV MODEL LINGVISTIK TAHLIL USULI SIFATIDA. Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit, 33-37. https://doi.org/10.2024/g3a7n731

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>