INGLIZ TILIDA QURILISH SOHASIDAGI TERMINLARNI O‘QITISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARIINGLIZ TILIDA QURILISH SOHASIDAGI TERMINLARNI O‘QITISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Authors

  • Bazarov Bunyod Jizzax politexnika instituti, p.f.f.d. (PhD), dotsent
  • Muhammad Mamadaliyev Arxitektura va qurilish fakulteti talabasi

Keywords:

kasbiy muammolar, nofilolog mutaxassis, statistik usul, interaktiv lingvotexnologiya, til kompetensiyasi

Abstract

Ushbu maqolada OTMlarda terminologik lug‘atni o‘qitish metodologiyasi va tamoyillari tahlil qilinadi. Ta’kidlanishicha, optimal rejalashtirish va boshqarish usullarini joriy etish so‘nggi o‘n yilliklarda innovatsion pedagogik, muhandislik-texnik kadrlar, shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy sohalar uchun kadrlar tayyorlashning ahamiyati keskin oshgani bilan bog‘liq.

References

Council of Europe (2020), Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment – Companion volume, Council of Europe Publishing, Strasbourg, available at www.coe.int/lang-cefr. – 278 p.

Антимирова В.В. Лексико-семантические и деривационные характеристики русской лингвистической терминологии: Дисс. ... канд. филол. наук – Краснодар, 2018. –198 с.

Cabre M.T. Terminology: Theory, Methods and Applications / Ed. Juan C. Sager / - Amsterdam: Benjamins, 1998.

Downloads

Published

2024-04-19

How to Cite

Bunyod, B., & Mamadaliyev, M. (2024). INGLIZ TILIDA QURILISH SOHASIDAGI TERMINLARNI O‘QITISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI. Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit, 307-311. https://doi.org/10.2024/tzsy2553

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>