MAHALLIY KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIMAHALLIY KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATI

Authors

  • Javlonbek Rahmonov Farg‘ona Politexnika Instituti 4 bosqich talabasi

Keywords:

tashqi iqtisodiy faoliyat, tashqi bozorlar, marketing, marketing muhiti, raqobotbardoshlik, samaradorlik

Abstract

Ushbu maqolada mamlakatimiz iqtisodiyotini yanada o‘sishida korxonalarning tashqi iqtisodiy faoliyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun, milliy tovarlarning tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini ta’minlaydigan yangi turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarish, eksport faoliyatini soddalashtirish va erkinlashtirish, eksport tuzilmasini diversifikatsiya qilish, eksportga ixtisoslashgan qo‘shma korxonalarni barpo etish, iqtisodiyot tarmoqlarining eksport salohiyatini kengaytirish, eksportni kengaytirishga qaratilgan strategiyani faol qo‘llash bilan bir qatorda importning salmog‘ini qisqartirishga qaratilgan ishlarni jadal olib borish zarur.

References

Alimov А, Ahmedov I. O‘zbekiston Respublikasida tashqi iqtisodiy faoliyat asoslari. Т. 2004.

Xankeldiyeva G.SH, Muminova E.A, Mirzayev A.T, Asraqulov A.S Global iqtisodiy rivojlanish (darslik) 2021.

O‘zbekiston Respublikasi Tashqi Iqtisodiy Faoliyati to‘g‘risidagi qonuni

http://lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=67345.

Rahmatullayeva F.M Tashqi iqtisodiy faoliyat va raqobat menejmenti.

Downloads

Published

2024-04-19

How to Cite

Rahmonov, J. (2024). MAHALLIY KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATI. Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit, 356-363. https://doi.org/10.2024/ne568a24

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>